Jevgenij Gabričevskij

6
5
4
3
2
1

Jevgenij Gabričevskij pocházel ze zámožné vědecké rodiny z císařské Rusi. Jeho otec byl věhlasným bakteriologem. Po studiu biologie na moskevské univerzitě se Jevgenij specializoval na problematiku dědičnosti. Náznaky psychického narušení se u něho poprvé projevily už v roce 1917, nicméně mu nezabránily dokončit studium a úspěšně pokračovat ve výzkumu. V roce 1926 byl pozván do USA, poté se usadil v Paříži a začal pracovat v Pasteurově institutu. Ve věku třiceti šesti let byl hospitalizován v ústavu poblíž Mnichova s diagnózou schizofrenie. Během následujících let vytvořil Gabričevskij neobyčejné dílo sestávající se z tisíců kreseb a maleb. Jeho obrazy namalované na zadních stranách kalendářů, stránkách z časopisů nebo administrativních záznamech jsou vytvořeny na podkladě barevných pruhů, které Gabričevskij vytvářel pomocí hadříku nebo houbičky. První práce inspirované korály a lidskými postavami mohou působit akademicky. Postupně se ale mění v siluety podobné duchům, s velkými hlavami a obrovskýma očima, a ještě později v bytosti podobné mutantům.


1893 . Moskva . Rusko
1979 . Haar . Německo

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML