Pascal-Désir Maisonneuve

1

Pascal-Désir Maisonneuve se stejně jako jeho otec živil výrobou a restaurováním mozaik. V roce 1928 byl za zpracování portrétu Sadi Carnota jmenován „nejlepším pracovníkem Francie“. Jeho vášní však bylo sběratelství a zájem o umění všeho druhu a všech dob.
Ve věku šedesáti čtyř let se pustil do vytváření jakési galerie významných osobností z mušlí. Souhrnně je nazýval „Proradní evropští darebáci“ a jednotlivé podobizny pojmenoval Tatar, Číňan, Němec, Ďábel, Královna Viktorie a Vilém II. Během jednoho roku jich dokončil patnáct.
Maisonneuveovo dílo je dokonalým příkladem předem nijak nepromyšleného přístupu, který je pro art brut charakteristický. Jeho masky se rodí ze hry s nalezenými předměty, bez starosti o konečný výsledek.


1863 . Bordeaux . Francie
1934 . Bordeaux . Francie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML