jean POUS

1875 . San Julian . Španělsko
1973 . Boulou . Francie

1494
1 2 3 4 5 > 

Jean Pous se narodil ve venkovské rodině s deseti dětmi. Protože byl často nemocen, základní školu navštěvoval jen dva roky. Už ve dvanácti letech začal pracovat v továrně na korek. Když mu bylo dvacet let, založil se svými bratry podnik, ve kterém pracoval po celý život. Oženil se a měl dvanáct dětí.
V osmdesáti sedmi letech se začal vášnivě zajímat o sochařství. Při procházkách sbíral kameny, které ho zaujaly, a do křemene, žuly a břidlice vytesával osoby a zvířata (psy, slony, ryby nebo kozy). Na sklonku života už byl pro sochařskou práci příliš zesláblý a tak alespoň kreslil propiskou nebo pastelkami na kusy lepenky či papíru. Jeho dílo v celistvosti čítá okolo patnácti set prací.

(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML