johann HAUSER

1926 . Bratislava . Slovensko – 1996 . Maria Gugging . Rakousko

1
1 

Vyrůstal jako sirotek v ústavu pro hendikepované děti. V psychiatrické léčebně se ocitl poprvé v sedmnácti letech a v roce 1949 byl převezen do léčebny v Guggingu, kde mu byla diagnostikována schizofrenie. Záhy se u něj projevily sklony k umělecké tvorbě a zdejší lékař Leo Navratil ho začlenil do zdejšího Domu umělců*. Hauserovým tématem byly zejména ženy překypující sexualitou, jejichž touha vyznívá až bojovně. Rovněž měl v oblibě létací stroje a různé předměty denní potřeby. Podle zakladatele Domu umělců Dr. Navratila měl v manických fázích sklon všechno zvětšovat, zesilovat, zmnožovat, zvýrazňovat a zkrášlovat, zatímco kresby z depresivních období jsou temnější, menší a mnohem abstraktnější.

(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML