helen butler WELLS

1854 . ? . USA
1940 . ? . USA

1056
1 2 3 4 > 

Počátkem 20. století vzkvétalo v Evropě i Spojených státech spiritistické hnutí. New York nebyl v tomto směru výjimkou. Mezi tamními spiritistickými sdruženími najdeme i skupinu Jansenistů, kterou založila Helen Butler Wells. Prostřednictvím svého předčasně zemřelého syna Helen rozmlouvala s duchy významných historických postav, s americkými Indiány, ale také s návštěvníky z Marsu a Jupiteru.
Pod jejich vlivem vytvořila řadu automatických kreseb, z nichž některé jsou podepsané jako Instrument Number 1.
Roku 1919 se jí zmocnil duch umělce ze dvora portugalského krále Alfonse III. jménem Eswald. Kresby tužkou doplněné písmem, které vznikly pod jeho vedením, jsou vytvořeny jediným tahem ruky. Jejich tvarosloví odráží inspiraci secesí a symbolismem a odkazuje k ilustracím pohádek a fantaskní literatury té doby.

(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML