Thérèse Bonnelalbay

206

Roku 1950 přijela Thérèse do Marseille, kde začala pracovat jako zdravotní sestra a zároveň se stala členkou komunistické strany. V roce 1959 se provdala a následně porodila dvě děti. V průběhu jedné politické schůze v roce 1963 začala čmárat inkoustem na kousek papíru. Povzbuzována manželem v kreslení pokračovala i nadále. V roce 1975 se rodina přestěhovala do Ivry-sur-Seine. V noci ze 16. února 1980 Thérèse zmizela. Byla nalezena o měsíc později utonulá v Seině poblíž Suresneských zdymadel.
Kresby Thérèse Bonnelalbay jsou zpočátku převážně figurativní, lze v nich vysledovat náčrty profilů a rostlinné motivy. Poté se její gesto uvolňuje a její tvorba se rozvíjí až k abstraktní formě ne nepodobné kresbám Henriho Michauxa nebo také Emmanuela „Kaligrafa“. Vytvořila tajuplné ideografické písmo, jakýsi nekonečný hypnotický rukopis, který vzbuzuje dojem,jakoby znovu vynalézala svoji slovní zásobu, či vytvářela skrytou abecedu.


1931 . Magalas . Francie
1980 . Ivry-sur-Seine . Francie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML