müller BARBUS

?
?

3
1 2 3 4 > 

Autorství těchto žulových plastik pocházejících pravděpodobně z Francie z poměrně nedávné doby, je připisováno jistému Barbus Müllerovi (či Barbier-Müllerovi). Je tomu tak buď proto, že některé z nich zobrazují vousaté tváře („barbu“ znamená ve francouzštině vousatý), anebo proto, že původně patřily švýcarskému sběrateli Josefu Müllerovi.

(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML