Müller Barbus

2
3
1
bez názvu

Autorství těchto žulových plastik pocházejících pravděpodobně z Francie z poměrně nedávné doby, je připisováno jistému Barbus Müllerovi (či Barbier-Müllerovi). Je tomu tak buď proto, že některé z nich zobrazují vousaté tváře („barbu“ znamená ve francouzštině vousatý), anebo proto, že původně patřily švýcarskému sběrateli Josefu Müllerovi.


?
?

Copyright © 2023 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML