František Dymáček

bez názvu

Vystudoval zeměměřičství na pražské ČVUT. Pracoval v průzkumných ústavech v Praze a Brně, až se usadil v n.p. OKD Ostravě, kde se podílel na vývoji výpočetního střediska. Tvořit začal počátkem 60. let, kdy pro své syny vyráběl sochy z rozličných nalezených materiálů. Záhy začaly vznikat první automatické črtky, které propiskou kreslil na papírové podložky, obálky, novinový nebo počítačový papír. Od roku 1991, kdy odešel do důchodu, se začal tvorbě věnovat systematicky. Většinu času trávil na chalupě v podhůří Beskyd, kde se jeho kresby začaly rozvíjet a ucelovat do pozoruhodných ornamentálních srostlic. Od rohu k rohu zahlcený prostor jeho kreseb je spleten z organických křivek, z nichž se klubou tváře démonů. Morfologií i automatickým tvůrčím procesem Dymáčkovo dílo připomíná medijní kresby spiritistů.
Výstava v Muzeu Montanelli je historicky první prezentací díla Františka Dymáčka, které patří mezi nejnovější objevy na poli českého art brut.
 


1929 . Praha . Česká republika
2003 . Ostrava . Česká republika

Copyright © 2023 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML