Výstava: ARTBRUT - Anatomia metamorphosis, Praha (2011)

abcd z. s.


 
František Dymáček . bez názvu . fix, mikrofix na papíře, 1990 . 15.00 x 21.00
Anna Zemánková . Elektrický květ . tempera a tuš na papíře, 1964-66 . 84.00 x 59.00

ART BRUT:
Anatomia Metamorphosis

Anna Zemánková / Luboš Plný / František Dymáček
MuMo Praha 15/6/2011 – 30/9/2011

Spolek. abcd připravuje pro Muzeum Montanelli (MuMo) první z plánovaného cyklu výstav art brut.

Projekt Anatomia Metamorphosis měl premiéru roku 2009 v pařížské abcd la galerie.

Pro pražskou výstavu byl vybrán unikátní soubor děl, který zahrnuje zcela nové, doposud nevystavené kresby a koláže Luboše Plného, a vedle klíčových děl Anny Zemánkové, také některé její neznámé kresby. Nově objevený tvůrce František Dymáček bude v MuMo představen ve světové premiéře.

Umělecké projekty všech tří autorů spojovala táž utkvělá myšlenka: Zemánková, Plný i Dymáček – každý zcela svébytným způsobem – ve své tvorbě reflektovali svoji tělesnost a podrobovali ji četným anatomickým metamorfózám.

Pro Luboše Plného (1961) je výtvarný projev vědeckým projektem. Jeho kresby tuší doplněné často akrylovou malbou a kolážemi jsou ve velké většině anatomickými autoportréty. Registruje v nich výsledky experimentů, které provádí na vlastním těle. Tělo zakresluje v tomografických průřezech, pečlivě zaznamenává všechny jeho vrstvy. Velkou inspirací pro něj bylo narození syna Vincenta (2005), které se stalo ústředním tématem jeho tvorby posledních let.

Jestliže Luboš Plný odkrývá vnitřek lidského těla zcela explicitně, Anna Zemánková (1908 – 1986) svoji tělesnost reflektovala podvědomě. Organické tvary, které evokují fyziologické procesy spojené s mateřstvím, ukrývala do okázale krásných florálních motivů, maskovala je tisíci detailů. Vytvořila fantastický herbář mimozemských rostlin, krásnějších, než příroda stvořila. Své pastelové kresby někdy doplňovala háčkovanými aplikacemi nebo je perforovala. Její tvorba byla zcela intuitivní, automatická.

Spontánně tvořil také František Dymáček (1929 – 2003), jehož tvůrčí proces i tvarosloví připomíná kresby spiritistických médií. Propiskou a fixami v základních barvách vytvářel dynamické organické struktury, které evokují kumulaci buněk, či průřezy tělesnými orgány. Dymáčkovy kresby jsou kartografií jeho mentálního prostoru, labyrintem střeženým démony, kteří vykukují ze spleti jeho na první pohled dekorativních arabesek.

Konfrontace všech tří autorů dovoluje číst skryté podtexty jejich tvorby: estetický rozměr u Plného, sexuální aspekt u Zemánkové a fyziologický prvek u Dymáčka.

U příležitosti výstavy bude vydán trojjazyčný (česko-německo-anglický) katalog.

 

English information hereCopyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML