karel havlíček: gigantomachie cz + en

abcd z. s.

Kon­cep­ce: Petr Hlaváček a Te­re­zie Ze­mán­ko­vá
Tex­ty: Petr Hlaváček, Karel Teige, Te­re­zie Ze­mán­ko­vá
Překlad: Stephan von Pohl
Gra­fic­ká úpra­va: studio Lacerta
Rok vy­dá­ní: 2012
Po­čet stran textu: 85
Po­čet vy­ob­ra­ze­ní: 42
For­mát: 270 x 240 mm
Vaz­ba: měkká
Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum
Vydalo: o.s. ABCD

Ce­na: 240 Kč / 10 Euro
+ poštovné - 52 Kč (ČR) / 4 Euro (Evropa) / 7 USD (USA)

formát knihy:

Tištěná (240 Kč)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML