Výstavy: Florálie I. a Florálie II.

Artbrut


 
Výstavy: Florálie I. a Florálie II.
Výstavy: Florálie I. a Florálie II.
Vernisáž výstavy Florálie, V objetí květin, Museum Montanelli, Praha, 27. 4. 2022, foto Victoria Ovcharuk
Vernisáž výstavy Florálie, V objetí květin, Museum Montanelli, Praha, 27. 4. 2022, foto Victoria Ovcharuk
Vernisáž výstavy Florálie, V objetí květin, Museum Montanelli, Praha, 27. 4. 2022, foto Victoria Ovcharuk

FLORÁLIE I. / In Sacrificio Florum / V objetí květin

28. 4. – 15. 9. 2022

Museum Montanelli, Nerudova 13, Praha 1 – Malá Strana

 

FLORÁLIE  II. / Od idyly k halucinaci / From Idyll to Hallucination

20. 5. – 18. 8. 2022

Artinbox Gallery, Perlová 370/3, Praha 1 – Staré Město Květiny, rostliny, flora jsou od nepaměti nositelkami různých symbolických významů: vitality, něhy, lásky, krásy, prorůstání, nevinnosti, touhy i erotiky. Florální motivy zastávají důležitou roli v mytologii či náboženství, v kultuře obecně. Ve výtvarném umění se vynořují z představivosti svých tvůrců v biomorfních tvarech, někdy botanicky stěží zařaditelných. Rozmanitost médií i tvůrčích přístupů zastoupených na naší výstavě zrcadlí nepřeberné podoby květů a rostlin v našem vnějším i vnitřním světě. Tematický skupinový projekt Florálie I. – In Sacrificio Florum v Museu Montanelli staví na principu tvůrčí imaginace, který dominuje jak tvorbě mediumních tvůrců z počátku 20. století, tak spontánních autorů řazených do kategorie „art brut“ a také současných umělců a umělkyň, kteří tuto formou reflektují intimní pocity člověka naší doby. V současné atmosféře ohrožení a nejistoty přináší tato výstava poselství o naději, růstu, znovuzrození, o nezlomné síle života. 

Proto byl jako motto výstavy byl vybrán výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v projevu pro Evropský Parlament z 1. 3. 2022: „Život přemůže smrt. Světlo přemůže tmu.“ 


ENG

Flowers, plants and flora have been the bearers of various symbolic meanings since time immemorial: vitality, tenderness, love, beauty, growth, innocence, desire and eroticism. Floral motifs play an important role in mythology or religion, in culture in general. In the visual arts they emerge from the imagination of their creators in biomorphic shapes, sometimes hardly classifiable in the botanical meaning. The variety of media and creative approaches represented in our exhibition mirrors the myriad forms of flowers and plants in our external and internal worlds. The thematic group project Floralia I - In the Embrace of Flowers at the Montanelli Museum builds on the principle of creative imagination that dominates the work of early 20th-century mediumistic artists, as well as spontaneous artists classified as "art brut" and contemporary artists who reflect the intimate feelings of the people of our time in this form. In the current atmosphere of threat and uncertainty, this exhibition brings a message of hope, growth, rebirth, and the unbreakable power of life. 

Therefore the statement of Ukrainian President Volodymyr Zelensky in his speech to the European Parliament on 1 March 2022 was chosen as a motto of the exhibition: “And then life will win over death and light will win over darkness.” 

 

Pořadatelé / Hosted by Artinbox Gallery, artbrut.cz, Museum Montanelli

Kurátorky / Curators: Nadia Rovderová, Terezie Zemánková 

Odborná spolupráce / Cooperating expert: Anežka Šimková

Grafika / Graphic design: Daniel Pešta, Petr Hrůza

Produkce / Production: Natálie Drtinová, Lenka Gajardo Hodrová, Hana Poislová, Elis Unique

Technická spolupráce / Technical cooperation: Karolína Beránková, Vítězslav Tomosz, Antonín Vrňák, Miloš Marek

Překlad / Translation: Zuzana Henešová 

Poděkování / Acknowledgement: Dadja Altenburg-Köhl 

Projekt podpořil Státní fond kultury České republiky / The project was supported by the State Culture Fund of the Czech RepublicCopyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML