Výstava: (Ne)Moc / Power(less) (2022)

abcd z. s.


 
Výstava: (Ne)Moc / Power(less) (2022)
Výstava: (Ne)Moc / Power(less) (2022)
Výstava: (Ne)Moc / Power(less) (2022)
Výstava: (Ne)Moc / Power(less) (2022)

3. 6. – 6. 11. 2022, Centrum současného umění DOX, Praha

Projekt vznikl ve spolupráci Centra současného umění DOX a spolku ABCD. 

Kurátoři:    Ivana Brádková in memoriam
                   Terezie Zemánková
                   Natálie Drtinová
                   Otto M. Urban

Projekt podpořili: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, České centrum v Paříži
 

" Nebyl jsem nemocný, byl jsem mocný až moc.“
Zdeněk Košek o období, kdy řídil počasí na celém světě, 2003Touha po moci je hnacím motorem dějin, konstruktivním hybatelem i destruktivní silou. Ve stínu autoritativních mocnářů stojí bezejmenné zástupy bezmocných, kteří slouží jako vykonavatel mocenských her i jako jejich publikum. Záměr uspořádat výstavní projekt, který by mapoval, jak se dualita moci a bezmoci odráží v současném umění, vznikl několik let před pandemií covidu-19 i před válkou na Ukrajině, které téma postavily do zcela nové perspektivy. V ostrém světle nyní vystupuje patologie osobností potentátů, absurdita fungování některých institucí i slepá poslušnost davu. Strach a pojmenování nepřítele se vyjevují jako efektivní prostředky v prosazování mocenských cílů. Co bylo považováno za šílené, stává se normou. Nemoc mocných a moc bezmocných získávají nové obsahy. Vyostřená optika a místy až vizionářský vhled nabízí nekompromisní pohled na současnost i na historii, která se, jak známo, opakuje. Výstava zároveň pokouší propustnost kategorií art brut a současného umění. 

 

Letos si připomínáme sté výročí od vydání knihy Bildnerei der Geisteskranken (Výtvarná tvorba duševně nemocných, 1922) psychiatra a historika umění Hanze Prinzhorna, který poprvé kriticky zhodnotil tvorbu psychiatrických pacientů. Publikace se stala jedním z inspiračních zdrojů moderního umění a přispěla k formulaci termínu art brut Jeanem Debuffetem (1945). Do této kategorie byla zahrnuta tvorba nejen duševně nemocných, ale i dalších spontánních tvůrců, jako například spiritistických médií, společenských outsiderů a dalších solitérů. V dílech autorů a autorek art brut patřily otázky moci a bezmoci, nahlížené prizmatem jejich nemoci, vždy mezi stěžejní témata. 

 

Art brut vychází ze subjektivního vnímání reality a osobních mytologií autorů, kteří se ve svých paralelních světech často pasují do rolí vládců, dobyvatelů i spasitelů – supermanů, jezdců Apokalypsy i mesiášů. V jejich dílech se objevují symboly moci (hákový kříž, rudá hvězda, srp a kladivo, kříž) i její prostředky (zbraně, mučicí nástroje, mříže a klece). Jiní autoři se projevují jako demiurgové-kartografové, kteří nad reálným či vyfabulovaným územím získávají kontrolu tak, že jej zaznamenávají a tím jej symbolicky ovládají. Specifickou skupinu tvoří vědci-badatelé, kteří se snaží objevit prazákladní vzorec, jenž by ovlivnil jejich život i existenci celého lidstva. V neposlední řadě jsou zde oběti a disidenti, kteří okolní svět vnímají jako nepřátelské území, před nímž je třeba se uměleckým aktem chránit či se od něj naprosto izolovat. 

 

Do dialogu s autory řazenými do art brut vstupují současní umělci často etablovaní na globální umělecké scéně, aby nabídli svoji interpretaci tématu moci, bezmoci a nemoci a vyjádřili se k aktuálním politickým, společenským, rasovým i genderovým problémům. 

Cílem výstavy ani není historická sonda ani morální apel. Společně se čtyřiceti tvůrci z celého světa, kteří představují každý jinou historickou i osobní zkušenost, se zamýšlí nad tím, kde končí normalita a začíná „nemoc“.  V humorném nadhledu hledá katarzi a v zesměšnění zbraň. 

 

Díla na výstavu zapůjčili: Atelier CREAHM (Švýcarsko), Ateliér radostné tvorby (Česko), Augustinum Stiftung (Německo), Collection Bruno Decharme (Francie), Collection of La Fabuloserie – France (Francie), Fait Gallery (Česko), Galerie Arthur Borgnis (Francie), Galerie Marie Kodovské (Česko), Christian Berst art brut (Francie), Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation (Rakousko), KUNSTHAUS KAT18 (Německo), Maurizio Cattelan Archive (Itálie), Museum Gugging (Rakousko), Sbírka Leszka Macaka (Polsko), Sbírka Pavla Konečného (Česko), Sbírka Roberta Runtáka (Česko), soukromí sběratelé a prezentovaní umělci.

 

Seznam autorů a autorek

 

Pozvánku v pdf najdete ZDE
 

„Lepší moci hrst než práva pytel.“ 
české přísloví
Cílem moci je moc.“
George Orwell, 1984
„Moc je to nejlepší afrodiziakum.“
Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničí USA, 1973

 

Doprovodný program

22. 6. | 27. 9. | 26. 10.

(S)tisk doby: kulatý stůl s novináři 
série diskuzních pořadů

 

7. 6. | 21. 6. | 6. 9. | 20. 9. | 4. 10. | 18. 10.

Sledujeme!
Online týdeník, zaměřený na nejaktuálnější témata

 

8 | 6 | 2022 | 18 h

Komentovaná prohlídka s kurátory 

 

30 | 6 | 2022 | 18 h

Filmy art brut
filmy přibližující svět tvůrců art brut a diskuze

 

20 | 7 | 2022 | 18 h

Komentovaná prohlídka s kurátory 

 

17 | 8 | 2022 | 18 h

Komentovaná prohlídka s kurátory 

 

21 | 9 | 2022 | 18 h

Komentovaná prohlídka s kurátory 

 

12 | 10 | 2022 | 19 h

Konference na téma MOC, NEMOC A BEZMOC v současném světě.
podzimní konference s mezinárodní účastí odborníků

 

27 | 10 | 2022 | 19 h

Filmy art brut
filmy přibližující svět tvůrců art brut a diskuze

Termíny dalších doprovodných akcí najdete na www.dox.czCopyright © 2024 Artbrut.cz
Powered by osCommerce | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML