Výstava: George Radojčič - Příběhy / Stories (2015)

Artbrut

George Radojčič: Příběhy / Stories
(17. 4. – 11. 5. 2015)


kurátorky: Nadia Rovderová, Terezie Zemánková

Další výstava z cyklu výstav art brut a outsider art. V pořadí už druhá výstava kreseb a maleb George Radojcice (*1987) v Artinbox Gallery. George se narodil v Sarajevu, žije v Praze na Slivenci. Jeho díla jsou mimo jakékoliv kategorie, jednoznačně autentická, kompozičně překvapivě kultivovaná, obsahově zemitá, příliš solitérní pro jakékoliv hodnotící soudy a přímo se dotýkající našich citů, myšlenek a našeho svědomí.

Another exhibition from series of exhibitions of art brut and outsider art. The second exhibition of the drawings and paintings of George Radojcic (* 1987) in Artinbox Gallery. George was born in Sarajevo, lives in Prague Slivenec. His works are beyond any category, uniquely authentic, the compositions surprisingly refined, too solitary for any evaluative judgments and directly affect our feelings, thoughts and our conscience.

George Radojčič (*1987) se pozvolna stal kmenovým autorem galerie Artinbox. V roce 2013 zde vystavil především své krajiny a zahrady, kde naplno vyzněl jeho koloristický potenciál. Na současné výstavě se představuje jako bytostný figuralista. Maluje to co vidí a nebo co čte a slyší. Jako inspirace mu slouží rodinné události či příběhy televizních seriálů na jedné straně, nebo romány Karla Čapka či biblické legendy na straně druhé. Právě v cyklu čapkovských ilustrací a v sérii staro- i novozákonních výjevů se zúročila jeho sochařská, monumentální výstavba prostoru i figury. Jeho smrtelníci, andělé a světci, románové postavy, televizní hvězdičky i Georgeovi blízcí jsou ztvárněni s důrazem doslova pomníkovým. V žádném případě se ale nejedná o pomníky, kde je vidět každý záhyb saka a každý chlup, na jaké jsme nuceni si zvykat v posledních letech v pražských ulicích. Radojčič se detaily nezabývá. Podstatné je pro něj gesto, postoj a kompozice. Jeho figury mají podobu mohutných, monolitických siluet s objemy modelovanými barevnými plochami.
Reálnou barevnost George rozkládá na jednotlivé komponenty, které pak znovu – ať už čarami pastelkou nebo tahy štětce seskládává dohromady, spřádá je v husté pletivo, v němž každá barva, byť často překrytá vrstvami jiné, stále prokvétá ve spodních tónech podmaleb a podílí se tak na jednotě celku obrazu. Pracuje stejně bravurně s čistými barvami, jako s jejich rafinovanými zemitými kombinacemi.

Malbu George Radojčič zcela spontánně kombinuje s kresbou a v jeho díle se tak snoubí malířské plochy s grafickými strukturami, které se nejvýrazněji prosazují v sérii „bitev“. Ty původně vznikaly jako grafické záznamy hokejových zápasů, posléze dostaly obecnější rozměr. Můžeme zde sice spatřovat princip dětských „námořních bojů“, které se odehrávají na papíře, v Radojčičově pojetí ale dostávají jedinečnou výtvarnou podobu.

Jeho tvorba má mnohé styčné plochy s art brut, je však prosycena kulturou, historií a tradicí, které George dokáže intuitivně, až divoce transformovat do svébytného tvaru. Například dekompozice forem a jejich následné přeskupení, ke kterému se analytickou metodou dopracovali kubisté, jsou pro Radojčiče přirozeným tvůrčím procesem. Svými originálními postupy dospívá k obdobným výsledkům, jakých se poučeni z předchozího vývoje malířství mnohdy pracně dobírali velcí moderní umělci.


Terezie Zemánková, Praha, duben 2015

Událost na facebooku můžete sledovat a účast potvrdit zde:https://www.facebook.com/events/949991605045290/

Galerii fotografií z výstavy si můžete prohlédnout zde:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820406521365371.1073741864.100551130017584&type=1&pnref=story

Galerii fotografií z první výstavy George Radojčiče v Artinbox Gallery v únoru 2013 můžete shlédnout zde:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428020790603948.94144.100551130017584&type=1&pnref=story

Zde k shlédnutí reportáž České televize o právě probíhající výstavě George Radojcic-e v Artinbox – galerie: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/215411000120420/obsah/395404-talent-ktery-nechteli-na-avu

Dva roky starý rozhovor k první výstavě George Radojčiče pro Český rozhlas je k poslechu zde: http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1172063

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML