Činnost: Safe art brut – dokumentování a záchrana ohrožených děl neprofesionálních tvůrců (2018-2019)

abcd z. s.

Safe art brut
dokumentování a záchrana ohrožených děl neprofesionálních tvůrců
(2018-19)

Členové spolku ABCD se vedle pořádání výstav a vydávání publikací systematicky věnují i objevování nových autorů. Obracejí se na nás pozůstalí, sběratelé i zaměstnanci psychiatrických léčeben, kteří nás upozorňují na výjimečné výtvarné projevy svých blízkých nebo klientů. Tato díla nejsou předmětem zájmu klasických výstavních institucí a tak často dochází k jejich zničení aniž by po nich zůstala jakákoliv dokumentace.

Proto jsme se rozhodli rozšířit naši dosavadní činnost o systematickou dokumentaci a záchranu pozoruhodných děl neprofesionálního umění (art brut), kterým hrozí likvidace ať už z podstaty technologie provedení (koláže či malby a kresby přímo na zdech bytů a nábytku, křehké objekty, audiovizuální záznamy v mobilních telefonech atd.), nebo z nezájmu o jejich uchování od nejbližšího okolí umělců či z důvodu nedocenění unikátnosti takového výtvarného projevu.

K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili na základě patnáctileté zkušenosti s komunikací s tvůrci art brut, kde často cítíme nezájem většinové společnosti vůči osobnostem autorů, často psychicky labilních /nesvéprávných/ a tím odsouzených k životu na jejím okraji. Vyčleněni jsou často i z důvodu vysokého věku, z neschopností komunikace s vnějším světem nebo izolací v ústavech po celé republice.

ABCD zdokumentovalo část tvorby autorů: Jiřiny Kšinské, Pavla Kračmara Sobotky, Oty Prouzy, Daniely Süsmilchové. Naším zájmem je dokumentovat i celé kolekce a pozůstalosti např. Písařovicova sbírka atd.Copyright © 2023 Artbrut.cz
Powered by osCommerce | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML