Výstavy: Gigantomachie - Karel Havlíček, Outsider art - sbírka Pavla Konečného (2012)

abcd z. s.

ABCD navázalo v roce 2012 na spolupráci s Muzeem Montanelli a zrodily se dvě výstavy Gigantomachie - Karel Havlíček a Outsider art - sbírka Pavla Konečného, které představují protipóly spontánního umění: výběr ze sbírky lidového a naivního umění.

Poprvé se pražskému publiku představil chronologický průřez tvorbou Karla Havlíčka (1897-1988). Tento pozoruhodný autor je znám veřejnosti pouze dotykově a to především díky výstavám art brut, do nějž bývá zahrnován. Nicméně, Havlíčkova tvorba se vymyká všem kategoriím a s autory art brut jej spojuje pouze absence institucionálního výtvarného vzdělání.

Premiéru v Praze měl (po výstavách v Olomouci, Bratislavě, Liberci a Příkazích) také průřez významnou sbírkou, kterou Pavel Konečný sestavoval více než 40 let. 

 

Probíhající výstava tento unikátní zjev představuje ve velmi klidné, jednoduché expozici, netříštící pozornost návštěvníka, ponechávajíc mu prostor pro soustředěné a intimní studium představovaných kreseb. Havlíčkovo kresebné mistrovství i svádějící čitelnost drobným zákoutím a prostorám doslova sedí. 
Josef Vomáčka, Česká televize 
 

Nejsilnější umělecké zážitky se obvykle dostavují nečekaně. Takzvaný zákon kontrastu jim dává vyniknout tak, že se náhle vykreslí na pozadí jinak banální situace. Setkáme-li se s uměním tam, kde bychom ho nečekali (mimo galerii, kam vstupujeme s očekáváním), vědomí je nastaveno na jiný program vnímání a je tedy daleko otevřenější. 
František Skála o sbírce Pavla Konečného 

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML